11 ARALIK 2016 MEAL SINAVI İTİRAZLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ


1. 1.Kategori A ve B kitapçığı 53. Soru: Ala suresi ayet 16,17: “ Ama siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve daha süreklidir.” Bu ayetlerden açıkça anlaşılmaktadır ki ahiret hayatı daha hayırlı ve sürekli olduğu halde geçici olan dünya hayatını tercih etmek yanlıştır. Dikkat edilirse burada bir kıyas vardır. Sadece B seçeneğinde kıyas vardır. A seçeneğindeki “Dünya hayatının zannedildiğinden uzun olması” ahireti tercihe teşvik etmez, kısalığına rağmen dünya tercih ediliyorsa zannedildiğinden daha uzunsa dünya daha çok tercih edilir ki istenen bu değil, ahireti tercih sebebidir. C ve D Şıkkı doğru bir bilgi olsa da surede dünya hayatının tercih edilmemesini gerektiren bir sebep olarak verilmemiştir.
2. 1.Kategori A kitapçığı 40, B kitapçığı 56. Soru: Bedevilerin Allah’a ve Resulüne itaatten yüz çevirdikleri söylenemez. Zaten ayetin başındaki “…İslam/teslim olduk deyin” ibaresi onların itaat ettiğine veya itaat etmeyi kabul ettiklerine kanıttır. Burada itaatin kalpten olmaması eleştirilmektedir. “Şayet Allah’a ve Resulüne itaat ederseniz, o sizin amellerinizden bir şey ekşitmez” ibaresi onların itaatten yüz çevirdiklerine delil değildir. Doğrudan Peygambere ve sahabelere dolayısıyla tüm inananlara hitap eden, “şayet inanıyorsanız üstün gelecek olanlar sizlersiniz.” ayeti inanmamaya delil olmadığı gibi.
3. 2. Kategori A kitapçığı 65, B kitapçığı 66. soru: Ayetin mealinde oğullarını fidye etmek tabirinin kullanıldığı ancak soruda çocukları diye geçmiş olduğu doğrudur. Bu sizi yanıltmış olabilir ama oğlunu fidye vermek isteyen biri için, çocuğunu fidye vermek istedi demek yanlış değildir. Çocuk kelimesi kızlar için de kullanılsa da bu kelime ayetteki oğulları kelimesini karşılar.
4. 2. Kategori A kitapçığı 39, B kitapçığı 64. Soru: Bedevilerin Allah’a ve Resulüne itaatten yüz çevirdikleri söylenemez. Zaten ayetin başındaki “…İslam/teslim olduk deyin” ibaresi onların itaat ettiğine veya itaat etmeyi kabul ettiklerine kanıttır. Başka türlü teslim olunmaz zaten. Yani İslam/teslim olmak itaat anlamındadır. Burada itaatin kalpten olmaması eleştirilmektedir. “Şayet Allah’a ve Resulüne itaat ederseniz, o sizin amellerinizden bir şey ekşitmez” ibaresi onların itaatten yüz çevirdiklerine delil değildir. Doğrudan Peygambere ve sahabelere, dolayısıyla tüm inananlara hitap eden, “şayet inanıyorsanız üstün gelecek olanlar sizlersiniz.” ayeti inanmamaya delil olmadığı gibi.
İkinci öncülde geçen “İman dilin ikrarı kalbin tasdikinden ibarettir.” Şeklindeki iman tanımında bir problem yoktur. Bir kimsenin iman etmesi için kalbin tasdik etmesi gerekir.  Küfrün zıddı iman, günahın zıddı ise ibadettir. İmanı bırakan kâfir olur, ibadeti terk eden günahkâr olur. Ayrıca ayetin baş kısmında “iman henüz kalplerini girmiş değildir” ifadesi de imanın kalpte olduğuna delildir.

5. 2. Kategori A kitapçığı 61, B kitapçığı 77. Soru: Amenerresulü’de geçen “ Rabbimiz unuttuysak veya hata edersek, bizi sorumlu tutma! Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi, bize de ağır yük yükleme” kısmı unutarak yapılanlardan sorumlu tutulmayacağımıza ve öncekilere yüklenen ağır yükün bize yüklenmeyeceğine delildir. Geçmişte peygamber ve beraberindekilerin duası olarak verilmişse de Kur’an’da geçmesi o duanın genel kabulüne delildir.
6. 2.Kategori A kitapçığı 72, B kitapçığı 57. Soru: Hutamenin anlamı için “ derin bir çukur” dışındaki seçeneklerde geçenler verilmiştir. Sure dikkatle okunduğunda C şıkkında verilen bilgi, surenin başı ve sonu birlikte değerlendirildiğinde doğrudur.
7. 2.Kategori A kitapçığı 33, B kitapçığı 4. Soru: İleriki ayetlerde cehennemin tutuşturulduğu ibaresi geçse de verilen ayetler birbirinin devamı şeklindedir. Dolayısıyla 5,6 ayet sonra gelen ifade bu sıralama için doğru kabul edilemez.
8. 2.Kategori A kitapçığı 67, B kitapçığı 68. Soru: Fatiha suresi, Allah’a övgü ve dua bölümü olarak ikiye ayrıldığında “İyyakena’budu we iyyakenasta’in” ayetinin tefsir ve hadis kaynakları değerlendirilmesinde; Bu ayetin her iki kısma da girdiğine karar verilmiştir. Burada hem, Allah’ın ibadet edilecek ve yardım istenilecek yegane sığınak olduğu yönüyle övgü anlamı vardır; hem de ancak senden yardım isteriz derken “yardım istiyoruz “ anlamını da barındırdığı için dua anlamı vardır. Yani “İyyakena’budu” kısmı övgü “iyyakenasta’in”kısmı dua olarak kabul edilmektedir.
Konuyla ilgili verilen hadisten
“Ebu Hureyere (Radiyallahu anh) Hazretlerinden rivayete göre, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Aziz ve Celil olan Allahu Teâlâ’dan şu kudsi hadisi naklediyor:
Allahu Teâlâ: “Ben (Namaz suresi olan) fatiha’yı benim ile kulum arasında ikiye böldüm. (Yarısı benim ve yarısı kulumundur.) Kulumun istediği hakkıdır, verilecektir.” buyurdu.
(Aleyhis’selat-ü ve’s-selam Efendimiz bunu şöyle beyan ediyor):
Bir kul – Bütün hamd-ü sena alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur” dediğ zaman Allahu Teala:
-Kulum bana hamdetti der. Kul:
dediğinde, Allah:
– Kulum beni umumi ve hususi merhametle andı, bana sena etti, der. Kul:
“- Hesap ve ceza gününün sahip ve hakimidir” dediğinde, Cenab-ı Hak:
-Kulum beni tâzim etti, beni ululadı der.
Namaz kılan:İlahi ! Biz yalnız sana ibadet eder ve yalnız sen’den yardım dileriz” deyince, Allah-ü Teala:
-Bu iş benim ile kulumun arasındadır. (ibadet bana, yardım da kuluma aittir.) kulumun isteği verilecektir, der.
Namaz kılan kul: bizi doğru yola kılavuzla, nimetine eren ve gadabına uğramıyan, azıp sapmıyanların dosdoğru yoluna kavuştur ya Rabbi! dediğinde, Cenab-ı Hak:
-“Bu dilek kula aittir. ona istediği verilecektir.” buyurdu.”
(Buhari ve Ahmed İbn-i Hambel rivayet etmişlerdir.)

Bu değerlendirmeler kapsamında yarışmacılara haksızlık olmaması için komisyonumuz C ve D şıklarının her ikisinin de doğru olarak kabul edilmesine karar vermiştir..

 


DUYURULARCEVAP ANAHTARLARI

YARIŞMA ÖDÜLLERİ - SORUMLU OLUNAN KİTAP

Başvuru Durum Sorgulama

Sınav başvuru durumunuzu bu bölümden sorgulayabilirsiniz.

Çıkmış Sorular

Önceki Yıllarda Çıkmış sorular

2013 Yılı Çıkmış Sorular

Kitapçığı

 B Kitapçığı

 Cevap Anahtarı

Sponsorlar

Kurannesliplatformu.com

  • Namaz Etkinliği
  • Meal Sınavı Belgeleri
  • İletişim

    mealsinavi2016@gmail.com

    Sosyal Ağlar